Het Monster met de Twee Ruggen

Het Monster met de Twee Ruggen

2003, 50:00

Narrator, Two Sopranos, Two Keyboardists playing 1 Piano, 1 Harmonium and 1 Portable ('table-top') Piano and Soundtrack

Written for Pianoduo Post & Mulder

POST-het-monster

Programme notes

Libretto by Hafid Bouazza (in Dutch)